+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

fra 1850 til andre verdenskrig

«Læstadiánalasj gåhttsåm Divtasvuonan» // «Læstadianske vekkelsen i Tysfjord»

Forfatter: Kurt Tore Andersen Antall sider: 88 Språk: Norsk og Samisk Forlaget Báhko

 NOK 10    
Læstadianske bilde Norsk

I Karesuando stod den læstadianske vekkelsens vugge. Der ble den 25 år gamle Lars Levi Læstadius prest i 1825, han som senere skulle blåse nytt liv i de svenske lappmarksforsamlingene og den svenske kirken. Det nye livet ble vakt av ropet til Læstadius som en sann omvendelse. Og det ble et rop som vant gjenklang i menneskesjeler i det store innlandsområdet som sett utenfra ofte er kalt for ødemark. Omvendelsesropet til Læstadius nådde også Tysfjord. Og det er det denne historiske beretningen handler om. Boka tar for seg vekkelsens historie fra 1850-tallet og fram til andre verdenskrig.

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

Butikk

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no