+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

På Árran finnes bøker på lulesamisk.

Lulesamisk bokutstilling

I anledning Språkåret 2013 har Árran laget ei bokutstilling med gamle og nye bøker på lulesamisk. Den eldste er fra 1755. 

Spraakaaret logo

Språk har vi alle felles, selv om vi ikke har det samme språket.

Vi har mange språk i Norge og i 2013 settes fokus på dem alle. Norsk med målformene nynorsk og bokmål, urfolksspråket samisk og de tre nasjonale minoritetsspråkene kvensk, romani og romanes. Norsk tegnpråk har også status som offisielt språk i Norge, og vi har i tillegg en stor dialektrikdom og en rekke nye innvandrerspråk.

Målene for Språkåret 2013

- Skape større språkleg sjølvkjensle blant nynorskbrukarar og større aksept for den språkdelte norske kulturen
- Gjere også bokmålsbrukarane stolte av den nynorske skriftkulturen
- Få fram meir kunnskap om, og skape større respekt for urfolksspråk, minoritetsspråk, innvandrarspråk og teiknspråk
- Setje den norske språksituasjonen inn i internasjonale og samanliknande perspektiv
- Skape breiare kontakt mellom språkpolitiske aktørar med felles interesser på tvers av språkgrenser og etnisitet.

 

 

Nye testamente fra 1755
Nye Testamente 1755

Árran har ansvar for lulesamisk språk.

Árran har et særlig ansvar for lulesamisk språk. Det er derfor naturlig at det er dette språket som løftes frem på Árran i Språkåret 2013. I denne anledning har Árran laget ei utstilling av bøker skrevet på lulesamisk og bøker på norsk og svensk om lulesamiske/samiske tema. Vises i resepsjonen på Árran. Noen av bøkene er gamle og kan sees i monter, den eldste er et Nye Testamente - Ådde Testament- fra 1755. 
 
 
Bøker på Arran
Vegg av bøker på Árran

Bøker selges i resepsjonen på Árran.

Árran har eget forlag, Báhko og har gitt ut bøker gjennom dette i 2013. Ei lesebok "Mån Dån Måj" ble lansert under Samisk uke i februar. "Historier rundt kaffebålet / Subttsasa dållågáttes" ble lansert i Beiarn. Og ikke minst årvisse Bårjås, Árrans populærvitenskapelige magasin, som utgis ved juletider. Den er egentlig 2012-produksjon, men er en 2013-lansering.

Bøkene kan sees og kjøpes i resepsjonen på Árran. Disse og mange andre bøker fra andre forlag, vises frem i resepsjonen i sommer. .

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no