+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

På Árran i Tysfjord 11. og 12. november 2015.

Lulesamisk språkkonferanse.

Árran julevsáme guovdásj/lulesamisk senter og Divtasvuona suohkan/Tysfjord kommune inviterer til språkkonferanse på Árran i Tysfjord 11. og 12. november 2015.
 

Språkkonferanse 2015 3 bilde på plakat_480x321[1]

Lulesamisk språkkonferanse 2015

 

Konferansen vil fokusere på gode språklæringsmodeller og metoder, samt utfordringer, muligheter og tiltak innen språkbruk og språkplanlegging.

Språkkonferansen skal være en arena hvor vi samler kreftene innen lulesamisk språkområde for en felles satsning for å styrke språket. Konferansen skal være en plattform for målrettede tiltak og være en møteplass der vi har muligheten til å diskutere, utvikle og gjennomføre felles aktiviteter knyttet til lulesamisk språk, uavhengig av landegrenser.

Språkkonferansen er åpen for alle interesserte, lulesamiske språkarbeidere som lærere, tolker, oversettere, fagbokforfattere, samt forskere, politikere, ansatte i offentlig forvaltning m.fl. på både norsk og svensk side.

Tolkes til/fra: lulesamisk og norsk.
Konferansen strømmes via www.arran.no.

For mer informasjon og påmelding: resepsjon@arran.no (merk e-posten «Giellakonferánssa»), eller tlf.: +47 75 77 51 00

Påmeldingsfrist: 26.10.2015

Deltakelse på konferansen (inkl. måltider) er kostnadsfritt, men reise og losji betales av den enkelte.
Overnatting kan bestilles hos Hamarøy hotell eller Ulvsvåg gjestgiveri. Det er reservert noen rom.
Hamarøy hotell: http://www.hamaroyhotel.no/
Ulvsvåg gjestgiveri: http://www.gjestgiveriet.net/

Konferansen arrangeres med støtte fra Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og Sametinget.

 

Buoris boahtem! Velkommen!

 

Program

 

 

Onsdag 11. November 2015: Språklæringsmodeller og metodikk

Språkkonferanse 2015 bilde på hjemmesidem

08.00     Registrering og mingel

09.00     Åpning og innledning
                Lars Magne Andreassen, direktør Árran julevsáme guovdásj/lulesamisk senter.
                Sametinget

09.45     Plan for utvikling og språk
Árran mánájgárdde/barnehage

10.00     Og slik begynte barna å snakke – aktiviteter i språkreir som grunnlag for revitalisering av inarisamisk
Annika Pasanen, Universitetet i Helsinki.

11.00     Kaffepause

11.20     Begynneropplæring i lesing for lulesamiske elever
Siri Nystø Ráhka, Drag skole

12.00     Lærer – Positive sider og utviklingspotensiale
Katarina Spiik Skum, lærer

12.30     Lunsj

13.15     Rádnastallam – her skal vi snakke samisk
Mathias Mikkelsen og Ingrid Kintel, Árran julevsáme guovdásj/lulesamisk senter

13.50     S-Ulpan – en sørsamisk tilnærming til Ulpan språkmetodikk
Helen Blind Brandsfjell, Aajege – saemien gïele- jïh maahtoejarnge/
samisk språk- og kompetansesenter

14.30     Kaffepause

14.50     Språkopplæring gjennom aktiviteter
Jane Juuso, Isak Saba senteret

15.30     Samisk språkmentorordning (TBD)
Patricia Fjellgren, Samiskt språkcentrum

16.00     Paneldebatt med dagens foredragsholdere og andre

17.00     Ferdig for dagen

19.00     Konferansemiddag, Hamarøy hotell

 

 

Torsdag 12. november 2015: Språkbruk og språkplanlegging

Språkkonferanse 2015 3 bilde dusk

09.00     Innledning

09.15     Tospråklighet i språkvitenskapen
Nora Fangel-Gustavson, Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3

09.45     Tilpasning av låneord
Inga Lill Sigga Mikkelsen og Sandra Nystø Ráhka, Samisk Høgskole/Universitetet i Tromsø

10.45     Kaffepause

11.00     Juler, mager, sander, melker, bukser og bær: den fascinerende verden av grammatiske tall i lulesamisk
Bruce Morén-Duolljá, Universitetet i Nordland

12.00     Hjelpemidler innen språkteknologi
Sandra Nystø Ráhka, Universitetet i Tromsø/Divvun

12.15     Lunsj

13.00     Hva er og hva gjør Giellagálldo?
Giellagálldo

13.15     Felles workshop: Oversettelsesteknikk
Nora Fangel-Gustavson, Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3

14.15     Kaffepause

14.35     Felles workshop: Lulesamisk Interreg-prosjekt?
Martin Rimpi, Árran julevsáme guovdásj/lulesamisk senter

15.15     Konferanseuttalelse. Oppsummering veien videre.

16.00     Avslutning og avreise

 

Med forbehold om endringer i programmet.

 

PROGRAM

 

Språk Norsk - Norwegian