+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Mån dån måj: låh-kåm-gir-je

Bokstav- og leseinnlæringsbok i lulesamisk for 1. klassetrinn.

 NOK 160    

Boka er illustrert med motiver som samiske barn kjenner igjen. Hver bokstav er knyttet til et bilde. For å henge opp på veggen i klasserommet finnes det i tillegg bokstavplansjer med samme illustrasjon som i boka. Også bokstaver som ikke finnes i det samiske alfabetet er tatt med. Sist i boka er det noen sider med korte tekster. Boka er beregnet for 1. klassetrinn.

Forfatter: Rachel Nergård.

Forlag: Báhko

 

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - Norwegian