+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Åpent informasjonsseminar på Árran 28. okt 2014 Kl. 14:00

Mangfold og toleranse

Høgskolen i Harstad er i siste fase av prosjektet "Mangfold og toleranse", der formålet er å øke forståelsen av situasjonen til personer med helsemessige utfordringer med samisk bakgrunn.

Mangfold og tolleranse utsnitt_433x511
Utsnitt fra hjemmesiden til prosjektet Mangfold og toleranse, Høgskolen i Harstad. 02102015

 

Prosjektet ved vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Harstad startet opp i 2014 og skal fullføres i løpet av 2016. Prosjektet har som formål å øke forståelsen av situasjonen til personer med helsemessige utfordringer med samisk bakgrunn.

De har gjennomført 31 kvalitative intervju med personer fra Nord-, Lule- og Sørsamiske områder. Harstadforskerne Bjørn-Erik Johnsen og Kari Anne Opsal var på Tysfjord ASVO i vår, der de presenterte og fikk verdifulle innspill til prosjektet i en tidligere fase. De er nå kommet et stykke lenger i arbeidet. Innen 1. desember skal de skrive en rapport til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. De er nå i gang med å sammenfatte datamaterialet med tanke på analyse, og ønsker å presentere noe av materialet på Árran. Forskerne håper at interesserte i lokalsamfunnet også vil delta på seminaret. De ønsker tilbakemeldinger på det materialet de har samlet og hvordan det kan forståes. De søker en kultursensitiv forståelse, og å bygge broer mellom kulturer.

Seminaret finner sted i Árran auditorum onsdag 28. oktober kl. 14:00 - 15:30.

Les mer på prosjektets hjemmeside: Mangfold og toleranse.

 

 

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

FOU

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no