+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

8.mars kl. 18.30, Stormen bibliotek, 1 etg, Bodø.

Møte med samiske kvinnehistorier - fra Elsa Laula Renberg til Inga Karlsen

Foreninga Røst AiR og Árran lulesamiske senter, i samarbeid med Kvinnedagen 8.mars i Bodø presenterer: Møte med samiske kvinnehistorier -  fra Elsa Laula Renberg til Inga Karlsen. Medvirkende Siri Broch Johansen (skype), Harrieth Aira og Inga Karlsen.  

8.mars kl. 18.30, Stormen bibliotek, 1 etg, Bodø.

 

 

Elsa-omslag.indd
Bokomslag: Elsa Laula Renberg - Samefolkets store Minerva

Samiske kvinners historie i Nordland før og nå.

 

Det samiske skal være en naturlig og selvsagt del av Nordland, og at samer og samisk språk og kultur ikke kun er et noe eller noen som vi finner «langt i nord» - i Finnmark. Men at midt i Nordlands midtre lever og bor vi...”  - Harrieth Aira, Árran

VI feirer den internasjonale kvinnedagen med å lytte til fortellinger om samiske kvinners historie i Nordland før og nå!

Du får møte Harrieth Aira, museumsleder ved Árran lulesamiske senter i Tysfjord. Hun har invitert med seg ildsjelen og forfatteren Inga Karlsen, som har mottatt Kongens fortjenestemedalje for sin innsats for samiske eldre og demente og er forfatter av samiske eventyrbøker for barn. Inga Karlsen vil fortelle om sitt liv og virke.

Det nærmer seg 100 år siden den samiske rettighetsforkjempere og pioneren Elsa Laula Renberg og de andre kvinnene i Brurskanken samiske Kvinneforening tok initiativ til det første landsmøte for Norske samer som blei avholdt i Trondheim i februar 1917. Her var kvinnanndelen hele 25 %, med kvinner både fra norsk og svensk side. Hundre år seinere, er mye av politikken Elsa Laula Renberg utformet gjennom sitt 54-årig korte men intense liv tragisk nok like aktuell. Siri Broch Johansen presenterer sin bok Elsa Laula Renberg - Samefolkets store Minerva, med et skype foredrag med lysbilder.

Vi ønsker alle hjertelig velkomne! Følg skiltene ved ingangen til biblioteket. Arrangementet holdes i første etasje på Stormen bibliotek.

Arrangementet støttes av Nordland Fylkeskommune!

 

For mer informasjon om programmet ta gjerne kontakt med:

Elin Mar Øyen Vister, mobil: 94 29 78 46, elin.vister@gmail.com

Aira Harrieth, Telefon: +47 75775 124. 990 47 356, harrieth.aira@arran.no

 

 

Mer informasjon om deltakere og arrangør:

Foto Harrieth Aira_263x370
Harrieth Aira

 

 

Harrieth Aira:

Er museumsleder på Árran – lulesamisk senter. Det lulesamiske senteret ligger på Drag i Tysfjord og Harrieth Aira leder museumsvirksomheten på senteret. Hun har bakgrunn som samfunnsviter, og har hovedfag i statsvitenskap med journalistikk og lulesamisk språk som tilleggsutdanninger. Hun harogså jobbet som journalist i NRK Sápmi i mange år og i Sametingets administrasjon før hun begynte som museumsleder på Árran.

 

 

Inga Karlsen og Tor Asgeir Johansen_263x268
Inga Karlsen og Tor Asgeir Johansen Foto: Harrieth Aira

 

Inga Karlsen:

Er en av Nordlands viktige ildsjeler. Hun er en travel og samfunnsengasjert pensjonist som har vært kommunepolitiker, tillitsvalgt i Senterpartiet, samisk representant i Statens eldreråd/seniorråd og er forfatter av barebøker. Hun leder av Sametingets eldreråd i sin andre periode. Frivillig organisasjonsarbeider, bl.a leder av Demensforeningen i Tysfjord, og nestleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Nordland. Hun fikk Kongens fortjenestmedalje i desember i fjor for sin innsats for samiske eldre og demente.

 

SiriBrochJohansen_foto_Bent2013_263x358
Siri Broch Johansen

 

Siri Broch Johansen

Er er utdannet allmennlærer med ekstrautdanning i pedaogikk, ledelse og samisk. I tillegg har hun utdanning innenfor sang og kreativ skriving, spesielt dramatikk. Fortiden fullfører hun en master v. KhiO, teaterhøgskolen med fordypning i scenetekst. Siri Borch Johansen ga ut boka Elsa Laula Renberg - Historien om Samefolkets store Minerva, i 2015.

www.siribrochjohansen.no

 

 

Elsa Laula Renberg (1877 - 1931)  Samefolkets dag har etter hvert fått sin årlige feiring og markering – lagt til datoen 6.februar. Æren for denne feiringa tilskrives i stor grad Elsa Laula Renberg, kjent for sin utrettelige kamp for samiske rettigheter og samisk organisasjon. Fra en posisjon langt inne i de norsk-svenske fjelltraktene klarte hun å påvirke samfunnsdebatt og samepolitikk på en bemerkelsesverdig måte.  I 1904 ga hun ut kampskriftet «Inför lif och död: Sanningsord i de lapska förhållandena». I skriftet tok hun opp viktige samiske spørsmål. Hun pekte blant annet på at samene burde ha eiendomsrett til sine skatteland og samtidig ha rett til fast jordbruk. Innenfor skolegang påpekte hun at skolegangen var kort og mangelfull.

Les mer her: http://helgelandmuseum.no/archives/9753

 

Foreninga Røst AiR v.kunstner Elin Mar Øyen Vister

Røst AiR er en kunstnerdrevet, tverrfaglig, kunstnerresidens, forening og fellesverksted. Vårt fokus og våre interessefelt omfatter blant annet kunstnerisk praksis og økologisk omstilling, geopolitikk, mangfold, selvforsyning, etnisitet og kjønn, og møter mellom økologi, postkolonial feminisme og queerteori. Røst AiR jobber med å finne alternative måter å forflytte oss, skape og være i denne verden på, og utforsker det post-fossile potensialet. Vi er inspirert at den nordnorske og kystsamiske begrepet fiskarbonden og tilbakestiller gradvis det gamle fyrhuset og urtehagen.

www.rostair.com

 

Ingressfoto: Offisielt pressefoto Stormen.

Language Sami - SamiskLanguage Norsk - Norwegian

Seminarer

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no