+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Nordland fylkeskommune støtter etablering av forskningsinstitutt for urfolksstudier

Nordland fylkeskommune inngår samarbeidsavtale med Árran Lulesamisk senter om etablering av forskningsinstitutt for urfolksstudier og bevilger et tilskudd inntil kr 1 330 000,- som fylkeskommunens andel til gjennomføring av prosjektet i 2009 og 2010.

Les mer på Nordland fylkeskommunes nettsider her.

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk