+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Nordland fylkeskommune støtter etablering av forskningsinstitutt for urfolksstudier

Nordland fylkeskommune inngår samarbeidsavtale med Árran Lulesamisk senter om etablering av forskningsinstitutt for urfolksstudier og bevilger et tilskudd inntil kr 1 330 000,- som fylkeskommunens andel til gjennomføring av prosjektet i 2009 og 2010.

Les mer på Nordland fylkeskommunes nettsider her.

Language Sami - SamiskLanguage Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk

Projects

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no