+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Nordområdearbeidet i Norge - Regionalt perspektiv - Framtidig samisk satsing

I forbindelse med utviklingen av nordområdearbeidet i Nordland, bør det være et mål at de samiske sentrene i fylket utvikler et nærmere samarbeid. Derfor inviterte Árran de øvrige sentrene til et møte 24. april 2006 der felles utfordringer ble drøftet. Drøftelsene skjedde på bakgrunn av et notat som i korthet gir opplysninger om sentralmyndighetenes arbeid, det regionale arbeid, Árrans arbeid, og omhandler synspunkter på framtidig samisk satsing.
Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk