+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Nordområdene - hvem gjør hva?

Norge har iverksatt en satsing i forhold til nordområdene. Det er vanskelig å finne samlede opplysninger om hvem som gjør hva. Árran har derfor laget en oversikt over hva utvalgte myndigheter og institusjoner gjør når det gjelder nordområdene. Árran er ansvarlig for utvalget, hvilke nettsider det vises til, og omtalens utforming. Omtalen vil bli oppdatert kvartalsvis.
application/mswordDOK3053 524 KB
Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk