+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Arctic Stakeholder Forum - Thank you_480x270

EU Arctic Stakeholder Forum 23.januar på Arctic Frontier 2017.

Spesialrådgiver Sven-Roald Nystø, Árran lulesamisk senter holdt innlegget «Et samisk perspektiv på investeringer i Arktis» på EU Arctic Stakeholder Forum møte 23.januar på Arctic Frontier 2017 konferansen i Tromsø. Der la han vekt på samisk språk, samiske institusjoner og samisk næringsliv sett i et øst-vest perspektiv over landegrensene.

Samiske institusjoners nordområdenettverk har iverksatt et arbeid i forhold til Regjeringens planer om Barents 2020. Nettverket har fremmet synspunkter på en del prinsipielle forhold Norges nordområdepolitikk bør bygge på, og et forslag til et prosjekt vedrørende olje- og gassutvinning i nord i forhold til urfolk, sett i et grenseoverskridende komparativt perspektiv. Notatet er på norsk.

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

FOU

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no