+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Norges nordområder - Barents 2020 - Urfolk

Samiske institusjoners nordområdenettverk har iverksatt et arbeid i forhold til Regjeringens planer om Barents 2020. Nettverket har fremmet synspunkter på en del prinsipielle forhold Norges nordområdepolitikk bør bygge på, og et forslag til et prosjekt vedrørende olje- og gassutvinning i nord i forhold til urfolk, sett i et grenseoverskridende komparativt perspektiv. Notatet er på norsk.

Forslaget er inkludert i Arve Johnsens rapport "Barents 2020 Et virkemiddel for en framtidsrettet nordområdepolitikk" s.12 og 39.

Se: http://www.odin.dep.no/ud/norsk/tema/nordomraadene/032121-220018/dok-bn.html

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

FOU

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no