+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Samiske institusjoners nordområdenettverk har iverksatt et arbeid i forhold til Regjeringens planer om Barents 2020. Nettverket har fremmet synspunkter på en del prinsipielle forhold Norges nordområdepolitikk bør bygge på, og et forslag til et prosjekt vedrørende olje- og gassutvinning i nord i forhold til urfolk, sett i et grenseoverskridende komparativt perspektiv. Notatet er på norsk.

I forbindelse med utviklingen av nordområdearbeidet i samiske institusjoner i Norge, bør det være et mål at institusjonene utvikler et nærmere samarbeid. Derfor har Árran tatt et initiativ overfor en del samiske institusjoner til å etablere et nærmere formalisert samarbeid om nordområdeutviklingen. Hva initiativet inneholder framgår av notatet av 15.juni 2006 til institusjonene.
I forbindelse med utviklingen av nordområdearbeidet i Nordland, bør det være et mål at de samiske sentrene i fylket utvikler et nærmere samarbeid. Derfor inviterte Árran de øvrige sentrene til et møte 24. april 2006 der felles utfordringer ble drøftet. Drøftelsene skjedde på bakgrunn av et notat som i korthet gir opplysninger om sentralmyndighetenes arbeid, det regionale arbeid, Árrans arbeid, og omhandler synspunkter på framtidig samisk satsing.
Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk