+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Oddmund Andersen med forskningsartikkel i Arctic Anthropology.

Ny Árranforskning.

Seniorforsker Oddmund Andersen på Árran har fått gjennomslag for en artikkel i forskningstidsskriftet Arctic Anthropology.

Artic Antropology generic_home_cover_162x211
Arctic Anthropology

 

Arctic Anthropology er et internasjonalt tidsskrift som tar for seg studier av nordlige kulturer og folkeslag innenfor fagområder som arkeologi, etnologi, antropologi og beslektede disiplner. Oddmund Andersens artikkel er skrevet på engelsk og har tittelen "Stone Walls as a Means of Understanding the Different Types of Reindeer Herding: A Study from the Lule Sámi Area on the Norwegian Side of the Border." Et lite sammendrag av artikkelenfinnes her.

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk