+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Søknadsfrist 27. juni 2016

Ny utlysning Árran mánnájgardde

Da det ikke var tilstrekkelig antall søkere til stillinger som pedagogisk leder, lyses dette ut på nytt. For barnehageåret 2016/2017 søker vi etter pedagogisk leder 1,3 % stilling.

Søknadsfrist 27. juni 2016.

Barnehage Dennis Jensen 2015 crop
Foto: Árran/Dennis Jensen

Barnehagen er en 1-avdelings barnehage med 23 plasser for samiskspråklige barn i alderen 0-6 år. For barnehageåret 2016/2017 søker vi etter pedagogisk leder 1,3 årsverk. Søknadsfrist: 27.06.16.
 

PEDAGOGISK LEDER 1,3 årsverk  
Det kreves at du
•    Har førskolelærerutdanning eller annen relevant utdanning
•    Behersker lulesamisk muntlig og skriftlig
•    Erfaring fra tilsvarende arbeid

Andre søkere med relevant anvendbar kompetanse oppfordres også til å søke.
 
For stillingene gjelder:
•    Før tiltredelse må politiattest fremvises (jf. Barnehageloven §19)
•    Menn oppfordres spesielt til å søke
Vi tilbyr:
•    Lønn og arbeidsbetingelser etter Árrans lønnsplan
•    Medlemskap i Árrans pensjonsordning
•    Muligheter for barnehageplass ved Árran mánájgárdde

Søknadsfrist: 27.06.16

Nærmere opplysninger gis av styrer Agnete Johnsen, tlf. 75 77 51 00 eller e-post: manajgardde@arran.no
 
Søknad med CV, referanser og attester sendes til:

Árran julevsáme guovdásj/lulesamisk senter, 8270 Ájluokta/Drag, eller e-post: resepsjon@arran.no

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk