+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Arran Forsberg bygn front_450x297

Bodø, vuoratjismáno 4.b. 2017 / tirsdag 4.april 2017

Árran julevsáme guovdátjin le sierra seminárra Nord universitiehta 2017 High North konferánsa aktijvuodan. Danna almodip båhtusijt gålmå jáhkásasj prosjevtas “Iemeálmmuga ja luohkkojbuvtadime Árktisin - Ehtalasj njuolgadusáj árvustallam” masi Vuona ålggorijkkadepartemænnta le rudájt le juollodam. Seminárra le ieŋŋils giellaj ja prográmmav gávna vuollelin.

Árran lulesamisk senter holder en side-event i tiknytning til Nord universitetets High North Dialogue konferanse 2017. Der presenteres resultater fra det treårige prosjektet «Urfolk og ressursutvinning i Arktis-Evaluering av etiske retningslinjer», finansiert av Utenriksdepartementet i Norge. Seminarspråket er engelsk og innleggene framgår av programmet nedenfor.

 

Arran 2014

Ekskursjon i Nordland fylke og Norrbottens län

Rundt 20 studenter og ansatte ved UiT gjennomførte en ekskursjon til Nordland fylke og Norrbottens län i regi av prosjektet Brennpunkt nord i april. 

Oddmund Andersen i Bodø 2014 utsnitt_441x249

Oddmund Andersen åtsådimtjállusijn Arctic Anthropology

Senioråtsådiddje Oddmund Andersen Árranin la bessam artikkalav tjállet åtsådimtjállagij Arctic Anthropology.

Grenselosboka_314x236

Buorisboahtem girjjealmodibmáj rádjádoalvvoma birra 19.02 kl.12.30

Girje namma le "Samisk og norsk losvirksomhet i nordre Nordland og Sør-Troms, 1940–1945", ja vuoset rádjálåvsåj tjierggis histåvråv doaro ájge.

Girjje almoduvvá almmudagán Orkana Akademisk ja girjjetjálle li Marianne Neerland Soleim, professor Jens-Ivar Nergård ja Oddmund Andersen.

Almodibme l rabás gájkajda. Girjje vuobdeduvvá.

Dánna gávna biejve prográmmav:

Bårjås 2014

Nå er årets utgave av Bårjås klar! / Dál de dán jagásj Bårjås almoduvvá! 

  NOK 110    
Sven Roald Nystø presenterer sametingets jubileumsbok 25 år_303x186

Sven Roald Nystø var en av tre redaktører av boka.

Jubileumsboka "Sametinget 25 år : 1989-2014" ble presentert av Sven Roald Nystø på Sametingets jubileumssamling 9. oktober 2014. Han var en av tre redaktører, som i tillegg var Máret Guhttor og Steinar Pedersen.

Oddmund Andersen og Jostein Lorås Foto Jan Henrik Ihlebæk NRK P2_400x226

NRK P2 MUSEUM besøkte Lønsdal på Saltfjellet i oktober 2014.

Sammen med professor Jostein Lorås fra Høgskolen i Nesna og arkeolog Oddmund Andersen fra Arran Lulesamisk senter fant programleder Jan Henrik Ihlebæk fram til gamle malmfurutrær som har tydelige spor fra 1700-tallet av «barktaking». Langt tilbake i samisk tradisjon har det vært vanlig å bruke næringsrik bark i det daglige kostholdet.

 

 

Nordbuktfjellene seminar i Bord 08052014_400x265

Seminar om nyere forskning.

Torsdag 8. mai 2014 inviteres det til dagsseminar om nyere forskning om samisk forhistorie, kulturminner og kulturlandskap i Bodø .

 

Hellemojuvet

Krigsminner i Nord-Salten som ledd i verdiskapning på kulturminneområdet

Árran lulesamisk senter skal igangsette et verdiskapningsprosjekt rettet mort krigsminner i Nord-Salten.

 

Galdu logo m reflections

Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter.

Gáldu er etablert av den norske regjering og lokalisert i Kautokeino. Kompetansesenteret har til formål å øke kunnskapen om og forståelsen for urfolksrettigheter og samiske rettigheter.

  

Giella Sami - SamiskGiella Norsk - NorwegianGiella English - Engelsk

FOU

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no