+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Bååstede banner_474x288

Åpning av museumsleder Harrieth Aira 08.06.2017

Buorisboahtem vuosádusrahpamij. Dát la Árrana giessevuosádus ja vuosádus la aj ájnas tiemá birra, Bååstede – mij la oarjjelsámegiellaj ja mij merkaj máhtsadibme. Miján li dán bále aj guosse Atlantar-ábe nuppet bieles, så dan diehti dålkkuduvvá ieŋŋils giellaj uddni.

Velkommen til utstillingsåpning. Dette er Árrans sommerutstilling og omhandler tema Bååstede, som betyr tilbakeføring på sørsamisk. Vi har i dag gjester fra andre siden av Atlanterhavet, av den grunn tolkes det i dag til engelsk, i stedet for norsk.

Dat vuosádus sjaddá dánná ålles giesev gitta bårggemáno 21. Bæjvváj. / Utstillingen står til 21. august.

Samisk design Svakko fb

Duodjeveiledning på Árran - juni 2017

Duodjebagádallam Lilian Urheimajn - biehtsemánno 2017
Duodjeveiledning med Lillian Urheim - juni 2017

Duodjeveiledning på Árran 15-16. mai 2017

Sying av sliehppá_400x266.jpgDuodjebagádallam Lilian Urheimajn mánnodagá ja dijstagá 15-16 biejve moarmesmánon 2017 duodjelanján Árranin
Duodjeveiledning med Lillian Urheim mandag og tirsdag 15-16 mai 2017 i duodjelokalene på Árran. 

Mánnodagá/mandag 15.05 kl 13-22
Dijstagá/tirsdag 16.05 kl 11-15

Gåvvå/Foto: Päivi Alanen

Schreiner avhandling crop_489x283

Temakveld med Jon Kyllingstad på Árran torsdag 11. mai 2017 Kl 18:30.

I 1921 hadde Tysfjord besøk av forskere fra Universitetet i Oslo som fotograferte, observerte, målte og sammenlignet den lulesamiske befolkningens ytre fysiske kjennetegn. Målet var å avklare befolkningens «rasemessige» identitet, opphav og forhistorie. Undersøkelsene var ledd i et landsomfattende raseantropologisk kartleggingsprosjekt og del av et stort og prestisjetung internasjonalt forskningsfelt. 

 

 

Barnehagen 2013 foto Dennis Jensen_472x315

Søknadstrist: 21.05.17.

Árran mánájgárdde/barnehage på Drag er en 1-avdelings barnehage med 23 plasser for samiskspråklige barn i alderen 0-6 år. For barnehageåret 2017/2018 søker vi etter vikar for styrer 1 årsverk og pedagogisk leder 0,3 årsverk. Søknadstrist: 21.05.17. 

 

Invitasjon_Bente-Geving-2017_2-korr

Utstillingen kan sees på Árran i perioden 2. februar - 16. mai 2017.

RINGEN er en dialog og en hyllest til kunstnerens samiske formødre med fotografier, lyd og installasjoner.  Tittelen på utstillingen refererer til ringen Bente Geving fikk fra sin mor, Margit Ellinor, som hadde slektsbakgrunn fra samebygda Sandnes i Sør-Varanger. Samtidig som utstillingen er en sammenveving av nye og eldre verk viser den til Gevings personlige historie som kan forstås som en sirkulær reise med ringen som symbol på vandringen over generasjoner og fortellinger som kan bidra til sammenheng og helhet. 

Våningshus og fjøs, Strumpvik

onsdag 3. mai kl. 18.00 på Árran

Sametinget inviterer til informasjonsmøte om registrering av samiske bygninger i Tysfjord kommmune

testamænnta

Onsdag og torsdag 5-6. april 2017

Program onsdag og torsdag
Hvordan oversette Bibelen til Lulesamisk? Bibelselskapene i Sverige og Norge i samarbeid med Luleå stift og Sør-Hålogaland bispedømme arrangerer konferanse om lulesamisk bibeloversettelse på Árran, lulesamisk senter, onsdag 5. og torsdag 6. april.

Arran med fuglen_444x299_444x299

Árran lulesamisk senter er en av tre nominerte til Årets museum 2017

- Det er med stolthet og glede vi mottok nominasjonen til å bli kåret som Årets museum i Norge 2017. Det sier en glad direktør på Árran lulesamisk senter, Lars Andreassen.

I dag ble det kjent at Árran er en av tre nominerte til å bli kåret som Årets museum 2017. 

 

Arran Forsberg bygn front_450x297

Bodø, vuoratjismáno 4.b. 2017 / tirsdag 4.april 2017

Árran julevsáme guovdátjin le sierra seminárra Nord universitiehta 2017 High North konferánsa aktijvuodan. Danna almodip båhtusijt gålmå jáhkásasj prosjevtas “Iemeálmmuga ja luohkkojbuvtadime Árktisin - Ehtalasj njuolgadusáj árvustallam” masi Vuona ålggorijkkadepartemænnta le rudájt le juollodam. Seminárra le ieŋŋils giellaj ja prográmmav gávna vuollelin.

Árran lulesamisk senter holder en side-event i tiknytning til Nord universitetets High North Dialogue konferanse 2017. Der presenteres resultater fra det treårige prosjektet «Urfolk og ressursutvinning i Arktis-Evaluering av etiske retningslinjer», finansiert av Utenriksdepartementet i Norge. Seminarspråket er engelsk og innleggene framgår av programmet nedenfor.

 

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk
8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no