+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

testamente
 NOK 50,-    
Image-1[2]
 NOK 50.-    
B1999

Dutkam julevsáme guovlon Forskning i lulesamisk område

 NOK 60    
B2000
Læstádianissma - Tjuorvvo jienas sjadde giedjegij
Læstadianismen - Fra en ropende røst til en voksende blomst
 NOK 60    
B2003
Politihkka, láttaga ja identitehtta
Plitikk, multebær og identitet
 NOK 60    
B2004
Fuolkke, juolge ja stiebila - nuorran Sámen
Røtter, føtter og slagstøvler - om å være ung i Sábme
 NOK 60    
Bårjås06
Ulmutja, årudagá ja guhkesá...
Folk, hus og lange tanker...
 NOK 90    
Bårjås08 forside
Valjesvuohta
Mangfold
 NOK 110    
Bårjås2009forside
Kulturmujto
Kulturminner
 NOK 110    
Bårjås10

Dán jagávj Bårjås le oasen.

Kultuvrra ja luonndoárbbe
Kultur og naturarv
 NOK 110    
Giella Sami - SamiskGiella Norsk - NorwegianGiella English - Engelsk

Oases

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no