+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

11.-15. april 2016.

Pedagogikkstudenter i praksis på Árran.

Studenter fra Samisk Høgskole, praktisk pedagogisk utdanning (PPU), hadde praksis ved fjernundervisningen på Àrran denne uka.

ppu sandra siri arnhild crp
Arnhild Lindbach, Siri Nystø Ráhka og Sandra Nystø Ráhka. Foto: Ingrid Kintel/Árran

Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) gir undervisningskompetanse i det fagfeltet som man har tatt utdanning i fra før. Undervisningen arrangeres samlingsbasert og med arbeidspraksis på skoler. Sandra Nystø Ráhka, Siri Nystø Ráhka og Arnhild Lindbach har master og bachelorutdanning i sine fagfelt, og har i tillegg lulesamisk bachelor. PPU vil gi dem undervisningskompetanse i bl.a. lulesamisk.

Nordland Fylkeskommune har avtale med Árran som tilbyder av undervisning i lulesamisk for elever i videregående skole. Undervisningen foregår via videokonferanse til de skolene elevene hører til. I tillegg har grunnskoleelever sin samiskundervisning med Árran som oppmøtested.

ppu foran skjerm siri sandra arnhild 2016_424x318
PPU-studentene på Árran. Foto: Ingrid Kintel/Árran

Samer i videregående opplæring har individuell rett til opplæring i samisk, jfr Opplæringslova. Elevene kan ha samisk som første- eller  andrespråk. Dersom opplæring ikke kan gis av undervisningspersonale ved skolen, kan alternative former som fjernundervisning, intensivundervisning eller leirskoleopphold benyttes. Dette ifølge Opplæringslova og forskrift til Opplæringslova.

Det er stort behov for samisklærere. Árran kvalifiserer sine lærere, også de som er inne i årsvikarater får forholdene langt til rette, slik at de kan delta på studiesamlinger i lulesamisk som del av bachelorstudet. Men det vil ikke være nok, til å skaffe nok kvalifiserte lærere til skolene. Her må skolene også gjøre en innsats. 

For de som mangler grunnleggende kunnskap i samisk starter Nord Universitet med studier i grunnleggende emner i lulesamisk språk 30 studiepoeng. Studiet består av to emner som gir en elementær innføring i lulesamisk språk og egner seg for de som ønsker å lette overgangen til lulesamiske emner på bachelornivå. Studiet er avhengig av nok søkere. Oppfordrer derfor folk til å søke eller ta kontakt med utdanningen for nærmere info.

Les også på Utdanningsdirektoratets sider - Fjernundervisning i samisk språk

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

FOU

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no