+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Pitesamiske stedsnavn plakat utsnitt

Bolystklekkeriet, Moldjord skole, Beiarn, fredag 20. mars 2015, kl. 13.00.

Vandreutstillingen heter «Pitesamiske stedsnavn – fortellinger om oss!»

Samtidig lanseres et pitesamisk kunstkart som den kjente samiske kunstneren Hans Ragnar Mathisen har laget. Kunstneren selv er til stede ved lanseringen.

Arrangementet er åpent for alle. Velkommen!

Duoddará Ráffe i Beiarn

Árran startet i 2011 opp et stedsnavnprosjekt i pitesamisk område. Prosjektet avsluttes i 2014.

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - Norwegian