+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Pitesamiske stedsnavn

Árran startet i 2011 opp et stedsnavnprosjekt i pitesamisk område. Prosjektet avsluttes i 2014.

Prosjektets overordnede mål er å dokumentere, synliggjøre og revitalisere bruken av pitesamiske stedsnavn. Arbeidet skjer i to faser; en dokumentasjonsfase og en formidlingsfase. Med vårt prosjekt ønsker vi å sette de pitesamiske stedsnavnene tilbake på kartet – både billedlig og bokstavelig talt.

Stedsnavnprosjektet ble påbegynt i 2011. I første fase av prosjektet ble pitesamiske stedsnavn dokumentert. Dette delprosjektet ble fullført i 2013. Ett av resultatene fra dokumentasjonsfasen var en liste over nærmere 250 "nye" pitesamiske stedsnavn. Denne stedsnavnlista er sendt inn til Sametinget, for behandling og registrering. I den andre fasen av prosjektet skal kunnskapen om stedsnavnene formidles, gjennom produksjon av vandreutstilling, kunstkart og en skriftlig publikasjon. Andre delen av prosjektet fullføres i 2014.

Det pitesamiske stedsnavnprosjektet er finansiert av Sametinget, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Nordland fylkeskommune. For mer informasjon om prosjektet, kontakt prosjektleder Line Merete Skarvik, tlf 75 77 51 37.

 

Her er lista over "nye" stedsnavn - i ny, revidert versjon fra juni 2014

Her er en oversikt over samiske betegnelser på natur- og landskapsformer (appelativer).

 

Tidligere nyhetssaker på Árrans hjemmeside om prosjektet:

Temakveld om samiske kunstkart

Temakveld om pitesamiske stedsnavn

Pitesamiske stedsnavn synliggjøres

På stedsnavnjakt i det pitesamiske området

Forprosjekt om stedsnavn i pitesamisk område

 

 

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - Norwegian