+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

- Samiske institusjoners nordområdenettverk er fornøyd med at vi i rapporten om ”Barents 2020” har fått gjennomslag for et urfolksprosjekt knyttet til utviklingen av kunnskaper om petroleumsvirksomheten i nordområdene. Det er svært viktig at urfolksdimensjonen integreres i dette arbeidet som en tverrsektoriell dimensjon. Det må være et mål at det skal utvikles kunnskaper om urfolk, og mekanismer for bedre samarbeid mellom urfolk, myndigheter og selskaper ved industriaktiviteter i urfolksområdene. Dette er et gode i seg selv, vil styrke urfolkene og vil være en styrke for Norges profil på den internasjonale arena. Samtidig vil det også kunne øke norske selskapers konkurransekraft internasjonalt, spesielt om urfolksstandarder utvikles og tas inn som en integrert del av selskapenes uttalte samfunnsmessige forpliktelser, sier spesialrådgiver Sven-Roald Nystø på Árran lulesamiske senter i Tysfjord, Nordland.

Hvordan skal vi i Nord-Salten klare å skape nye varige arbeidsplasser som er interessante for ungdom i framtiden? Hva krever det av utvikling av ny kunnskap og hvordan skal vi organisere og finansiere satsingen? Dette og andre viktige tema vil bli drøftet på Árran, Drag i Tysfjord på et seminar om Norges nordområdesatsing og lokal verdiskapning onsdag 10.mai i år.
Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk