+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Protokoll Samarbeidsavtale Nordområdspørsmål

Fem samiske institusjoner i Norge inngikk 29.06.2006 en avtale om samarbeid om nordområdespørsmål.
Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk