+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Rapport for etableringen av Samiske institusjoners nordområdenettverk

Samiske institusjoners nordområdenettverk ble etablert 29.juni 2006. I dag er følgende institusjoner medlemmer: Saemien Sijte, Snåsa, Sijti Jarnge-Samisk kultusenter, Hattfjelldal, Árran lulesamisk senter, Tysfjord, Várdobáiki samiske senter, Evenes, Gáldu-Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, Kautokeino, Internasjonalt reindriftssenter, Kautokeino, Samisk høgskole, Kautokeino og Samisk nærings- og utredningssenter, Tana.

Arbeidet i nettverket ble gjennomført som et særskilt prosjekt fram til 30.juni 2008, finansiert av Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag og Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Rapporten for arbeidet 29.06. 2009 – 30.06. 2008 ble avgitt 3.september 2008.

Utredningen består av fem kapitler og tre vedlegg. Kapittel 1 gir en kort oversikt over samenes deltakelse i utviklingen av nordområdene som internasjonal samarbeidsarena. Etableringen av Samiske institusjoners nordområdenettverk og virksomheten i 2006 framgår av kapittel 2. Kapittel 3 omhandler virksomheten i 2007 og 2008, og ressursbruken i prosjektet framgår av kapittel 4. Resultatene av prosjektet og framtidige utfordringer er nærmere vurdert i kapittel 5.

Rapporten er på samisk og norsk. Senere vil den foreligge på finsk og engelsk. Rapporten på norsk finner du her.

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

FOU

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no