+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Referansegruppe i grenselosprosjektet

Referansegruppen i grenselosprosjektet er opprettet.

Referansegruppen i grenselosprosjektet er opprettet og består av følgende personer:

  • Inga Karlsen, Drag
  • Samuel Gælok, Snåsa
  • Leif-Erik Michaelsen, Bodø

Referansegruppen skal gi uttalelser i forhold til innsamlingsarbeidet og forskningen knyttet til grenselosprosjektet.

Første møte er 20. april 2009 i Bodø.

Prosjektet skal etter planen ferdigstilles høsten 2010.

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk