+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Registrering av kulturminner langs Rádjebálges/Grenseleden

Grenseleden Melkeplass og teltboplass
Melkeplass og teltboplass. Kulturminne Foto: Lis-Mari Hjortfors, Árran

Árran har sammen med Tysfjord kommune foretatt registrering av kulturminner langs Rádjebálges/Grenseleden i september 2011.

I tillegg til registrering har skriftlige kilder for området  blitt gjennomgått og intervjuer er gjort av brukere av området. Árran har planer om å vidreføre og formidle det vi har registerert og dokumentert.
 
Grenseleden skylt og Andersgjerdet
Skilt og Andersgjerdet. Foto: Lis-Mari Hjortfors, Árran
Grenseleden
Andersgjerdet. Foto: Lis-Mari Hjortfors, Árran
Grenseleden
Vaktpost. Foto: Lis-Mari Hjortfors,Árran
Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk