+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Reindriftens oppkomst i nordre Nordland

oddmund_andersen
Oddmund Andersen
© Foto: Sander Andersen
Forskere fra Árran har sammen med forskere tilknyttet Universitetet i Tromsø og Lofotmuseet gjennomført forskningsprosjektet "Etniske relasjoner i nordre Nordland i et historisk perspektiv". Prosjektet ble finansiert av Norges forskningsråd for et tidsrom av fire år, og ble administrert av Árran. På forskningsdagene 2006 ble noe av arbeidene presentert på Høgskolen i Bodø 25.09.06 i form av foredrag. Seniorforsker Oddmund Andersen, Árran foredro om reindriftens oppkomst i nordre Nordland.
Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk