+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Representanskapsmøte i SamiNorth - Vedtak

Representantskapsmøtet i SamiNorth - Samiske institusjoners nordområdenettverk ble avholdt i Kautokeino 16.januar 2006. Vedtaket fra møtet finner du her.
Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk