+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Representanskapsmøte i SamiNorth - Vedtak

Representantskapsmøtet i SamiNorth - Samiske institusjoners nordområdenettverk ble avholdt i Kautokeino 16.januar 2006. Vedtaket fra møtet finner du her.
Language Sami - SamiskLanguage Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk

Projects

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no