+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Restaurering av "Amandus-stua" på Borg i Divtasvuodna/Tysfjord

169

Sametinget har i samråd med Riksantikvaren tildelt Árran Lulesamisk senter kr. 396 000,-  fra regjeringens tiltakspakke til restaurering av den automatisk fredede samiske bygningen "Amandus-stua" på Borg i Divtasvuodna/Tysfjord. Arbeidene skal utføres som antikvarisk restaurerig og Sametinget vil føre tilsyn med arbeidene. Bygningen eies av Kåre og Frid Opdal fra Beisfjord.

Hovedmålet for prosjektet er istandsetting av en utsatt og truet samisk bygning, og må sees i sammenheng med en større satsing på et aktivt samisk bygningsvern i lulesamisk område. Kompetanseoppbygging og synliggjøring av den samiske bygningsarven for den samiske befolkningen, den øvrige befolkningen i området og allmennheten er viktige stikkord. Det tas sikte på å videreutvikle dette som felles satsingsprosjekt mellom Árran lulesamisk senter (Árran) og Museum Nord.
 
Prosjektet har også som mål å gi økt aktivitet og ordretilgang for lokale håndverkere og entreprenører i ei tid der byggeaktiviteten er lav.
 
Bygningsvern er et prioritert område for Árran, jf. ”Plan for museumsvirksomheten”. Árran har opparbeidet seg erfaring fra tidligere arbeid med samisk bygningsvern. Museum Nord – Tysfjord Museum har også bygningsvernkompetanse, og avdelingslederen ved Tysfjord Museum er leder av Museum Nords bygningsverngruppe. Det tas det sikte på å innhente lokale snekkere / håndtverkere med interesse for bygningsvern, slik at disse kan benyttes i senere restaurerings- og bygningsvernprosjekter. Dette vil bidra til håndtverksmessig kompetanseoppbygging.
Det er gjort avtale med eierne hva gjelder restaureringen, og det er et stort ønske fra  eierne om å ta vare på bygningen. Arbeidene med restaureringen skal settes igang så snart som mulig.

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk