+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Restaureringen fortsetter på Borgstue i Hulløyhamn

Borgstue i Hulløyhamn eies av Svein Winters. Prosjektet er finansiert av Kulturminnefondet, Sametinget og egne midler/egeninnsats fra eierne.
Bårstua1,øst
Borgstua i Hulløyham/Hålmsunnda. Foto: Ronny Nergård, Árran
Gården i Hulløyhamn består av våningshus, borgstue, uthus/låve, ei sammenrast smie og ei nyere hytte. I tillegg er det tufter etter fjøs og andre bygninger på eiendommen. Gården ligger på øya Vuollna/Hulløy på det gamle handelsstedet Hålmsunnda/Hulløyhamn. Adkomst på sjøen og over egen brygge eller alternativt bygdelagets kaianlegg. Der gården ligger er landskapet slak med bratte fjell ca. 100 meter ovenfor strandlinjen. Jorda er dyrket rundt gården, og langs med havet i begge retninger på flere eiendommer som tidligere var bebodd. Flere hus i den tidligere bygda er nå i bruk sommerhalvåret til fritidsformål. 
 
Borgstua er som nevnt en del av kulturmiljøet på eiendommen. Eier og heller ikke Árran har kjennskap til om stua er oppført på stedet eller blitt flyttet dit i midten av 1800-tallet. Lafte teknikken er typisk fra midten/siste halvdel av 1800-tallet (kilt i enden).   Bygningen står på ringmur av naturstein og består av to deler. Hoveddelen er av laftet tømmer med loft. I tilknytning til hoveddelen er et tilbygg reist av honved lagt som under og overligger. I tilbygget er det reist ei stor grue av stein fuget med leire iblandet rein eller geithår.
 
Eier har inngått avtale med Árran om at prosjektet administreres og ledes faglig av Árran. Det vil si; Árran koordinerer prosjektet (prosjektledelse), har faglig ansvar, fører regnskap og utarbeider rapport.
Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk