+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Dialogmøte 16. juni klokken 18:00 til 20:00 på Àrran.

Samerettsutvalget II og fremtidig forvaltning av land og ressurser i lulesamisk område.

Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter ​ønsker å nå ut til flere med sine aktiviteter gjennom Gáldu gulahallan.På Árran er møtet en arena for læring, samtaler, diskusjoner og dialog om samiske rettigheter i det samiske samfunnet. Alle er hjertelig velkommen. 

 

Leirelv 2010 Ragnhild Lien
Foto: Ragnhild Lien


I år har Gáldu valgt å ha fokus på forslaget til Nordisk samekonvensjon. I Tysfjord vil vi se på et annet svært aktuelt tema, nemlig forslaget til Samerettsutvalget II. På møtet vil vi snakke om hvordan man skal forvalte rettighetene til land og vann på en måte som både styrker og ivaretar lulesamenes rettigheter, og hvordan man kartlegger og anerkjenner etablerte rettigheter i det lulesamiske området. Vi spør også hvilke konsekvenser man kan se for seg i det lulesamiske området hvis forslagene til Samerettsutvalget 2 og Nordisk samekonvesjon blir gjennomført. 

Program:
1800-1810 Velkommen, kort introduksjon av Gáldu, seniorrådgiver Ante Bals
1810-1845 Kort gjennomgang av forslaget til Samerettsutvalget II med særlig fokus på det lulesamiske området – Gáldus direktør Laila Susanne Vars 
1845-1900 Kort kaffepause
1900-1930 Kommentarer sett fra et lulesamisk ståsted - Filip Mikkelsen
1930-2000 – Spørsmål, kommentarer, dialog

Språk Norsk - Norwegian