+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

onsdag 3. mai kl. 18.00 på Árran

Sametinget inviterer til informasjonsmøte - Registrering av samiske bygninger i Tysfjord

Sametinget inviterer til informasjonsmøte om registrering av samiske bygninger i Tysfjord kommmune

På møtet presenterer Sametinget prosjektet ‘identifisering og registrering av samiske bygninger’ som Sametinget driver. Dette er en del av arbeidet med å finne ut hvor det finnes eldre samiske bygninger og komme i kontakt med mulige informanter, Sametinget har med kart.

Sametinget inviterer alle til om komme med informasjon om mulige samiske bygninger i Tysfjord som er bygd før 1925.

 

Kontakt gjerne Sametinget for nærmere avtaler:

Prosjektleder Mia De Coninck, tel. 78 47 40 23, mobil 90 79 98 19, e-post: mia.de.coninck@samediggi.no

Prosjektmedarbeider Elin Kristina Jåma, tel. 78 47 40 34, mobil 94 82 59 78, e-post: elin.kristina.jama@samediggi.no

 

Language Sami - SamiskLanguage Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk
8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no