+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Undervisning i lulesamisk for videregående skole foregår fra Árran.

Samisk i videregående skole.

Den som vil lese lulesamisk i vderegående skole, blir "innrullert" via sin egen skole til Árrans språkavdeling på Drag, hvor det er ansatt flere samisklærere.

Undervisningssituasjon_386x206
Undervisningssituasjon. Foto: NuorajTV

Ved skolestart høsten 2014 var det riktig mange elever som hadde meldt seg på undervisnng i lulesamisk. Undervisningen foregår via videokonferanse, der man bruker verktøy som bildeoverføring, datapresentasjoner og webkamera. Lærer og elev kommuniserer med hverandre i sann tid. Dersom undervsningen foregår til en annen tidssone, der tidsdifferansen er stor, må man velge andre løsninger. Da må presentasjoner og forelesninger og undervisningssituasjoner streames og eleven må løse oppgaver på nett.

Samer i videregående opplæring har individuell rett til opplæring i samisk (nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk), jfr Opplæringslova § 6-1. Elevene kan ha samisk som første- eller  andrespråk. Les mer om dette på sidene til Nordland Fylkeskommune.

Undervisningen foregår etter Læreplan i samisk som førstespråk og samisk som andrespråk. Les mer om dette på Utdannngsdirektoratets sider. Opplæringen i samisk bidrar sammen med opplæringen i norsk til elevenes tospråklige kompetanse. Muntlige ferdigheter og lese- og skrivekompetanse er både et mål i seg selv og et nødvendig grunnlag for læring og forståelse i alle fag på alle trinn.

NuorajTV_301x191
Logo NuorajTV

Noen ganger i året blir elevene invitert til studiesamling på Árran. Første studiesamling dette skoleåret, ble satt samtidig sm Árran feiret sine 20 år som lulesamisk senter. Elevende deltok i det offisielle programmet. De neste dagene ble det hardt språkarbeid. Dene gang ble elevene satt til å lage digitale fortellinger der de presenterte sin egen språksituasjon. Fortellingene ble presentert i Árran auditorium, der også sentrets ansatte var ivitert til å delta på presentasjonene.

NuorajTV laget en reportasje fra denne studiesamlingen. NuorajTV er samiskspråklig nett-tv for og av lulesamisk ungdom. De lager TV-sendinger som skal informere, engasjere og underholde ungdom i det lulesamiske området, NuorajTV har har produsert TV-sendinger siden 2010. TV-tilbudet startet etter et prosjekt, “Youtube på lulesamisk” og har siden fortsatt som “NuorajTV”, som betyr tv for ungdom og er blitt et meget kjærkomment TV-tilbud, for alle aldersgrupper, ikke bare til målgruppen. Alt er på lulesamisk og det er ikke oversatt til norsk, men i denne sendingen forteller mange av elevene om seg selv på norsk, derfor vil en som ikke er samiskspråklig få et innblikk i elevenes verden.

Se TV-sending fra studiesamlingen på NuorajTV her.

Undervisningsopplegget ble filmet av NuorajTV, som er en TV-kanal - finnes også på Facebook.

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no