+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

sommer-arran

Sommer Arran

utstilling

Fra utstillingen

vinter

Vinter Arran

Bååstede banner_474x288

Bååstede-vuosádusrahpam

Åpning av museumsleder Harrieth Aira 08.06.2017

Buorisboahtem vuosádusrahpamij. Dát la Árrana giessevuosádus ja vuosádus la aj ájnas tiemá birra, Bååstede – mij la oarjjelsámegiellaj ja mij merkaj máhtsadibme. Miján li dán bále aj guosse Atlantar-ábe nuppet bieles, så dan diehti dålkkuduvvá ieŋŋils giellaj uddni.

Velkommen til utstillingsåpning. Dette er Árrans sommerutstilling og omhandler tema Bååstede, som betyr tilbakeføring på sørsamisk. Vi har i dag gjester fra andre siden av Atlanterhavet, av den grunn tolkes det i dag til engelsk, i stedet for norsk.

Dat vuosádus sjaddá dánná ålles giesev gitta bårggemáno 21. Bæjvváj. / Utstillingen står til 21. august.

Samisk design Svakko fb

Duodjebagádallam Árranin - biehtsemánno 2017

Duodjeveiledning på Árran - juni 2017

Duodjebagádallam Lilian Urheimajn - biehtsemánno 2017
Duodjeveiledning med Lillian Urheim - juni 2017

kongen

Åpning av utstillingen Bååstede - tilbakeføring av samisk kulturarv

Samisk kulturarv på vei hjem til egen forvaltning. 8. juni 2017 kl. 15.00

Utstillingen Bååstede tar for seg tilbakeleveringen av samisk kulturhistorisk materiale fra Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum i Oslo til de samiske museene i Norge. Innsamlingen av dette materialet for om lag 100-150 år siden skjedde i en tid da samene hadde liten eller ingen innflytelse på viktige politiske og samfunnsmessige forhold som berørte dem selv.

Program for åpningen: Åpning av museumsleder Harrieth Aira.  Sissel Mikkelsen, rådgiver i Sametinget; Bååstede-prosjektet. Kulturelt innslag.

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk
8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no