+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

sommer-arran

Sommer Arran

utstilling

Fra utstillingen

vinter

Vinter Arran

Bååstede banner_474x288

Bååstede-vuosádusrahpam

Åpning av museumsleder Harrieth Aira 08.06.2017

Buorisboahtem vuosádusrahpamij. Dát la Árrana giessevuosádus ja vuosádus la aj ájnas tiemá birra, Bååstede – mij la oarjjelsámegiellaj ja mij merkaj máhtsadibme. Miján li dán bále aj guosse Atlantar-ábe nuppet bieles, så dan diehti dålkkuduvvá ieŋŋils giellaj uddni.

Velkommen til utstillingsåpning. Dette er Árrans sommerutstilling og omhandler tema Bååstede, som betyr tilbakeføring på sørsamisk. Vi har i dag gjester fra andre siden av Atlanterhavet, av den grunn tolkes det i dag til engelsk, i stedet for norsk.

Dat vuosádus sjaddá dánná ålles giesev gitta bårggemáno 21. Bæjvváj. / Utstillingen står til 21. august.

Samisk design Svakko fb

Duodjebagádallam Árranin - biehtsemánno 2017

Duodjeveiledning på Árran - juni 2017

Duodjebagádallam Lilian Urheimajn - biehtsemánno 2017
Duodjeveiledning med Lillian Urheim - juni 2017

kongen

Vuosádusrahpam. – sáme kulturárbe máhtsadibme

Biehtsemáno 8. biejve kl. 15.00 rahpap vuosádusáv; Bååstede

Bååstede-vuosádus le sáme kulturhiståvrålasj dávverij máhtsadibme Vuona Álmmukmuseas (Norsk Folkemuseum) ja Kulturhiståvrålasj museas (Kulturhistorisk museum), Oslon sáme museajda Vuonan.  
Dá dávvera tjoahkkiduvvin sulá 100-150 jage dás åvddåla, dalloj gå sámijn ællim makkárak jali vuojga ájnas politihkalasj jalik sebrudakvájkkudallam máhttelisvuoda ássjijn ma sidjij allasisá gulluji. 

Giella Sami - SamiskGiella Norsk - NorwegianGiella English - Engelsk
8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no