+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

sommer-arran

Sommer Arran

utstilling

Fra utstillingen

vinter

Vinter Arran

Schreiner avhandling crop_489x283

«Rase» : vitenskap og ideologi.

Temakveld med Jon Kyllingstad på Árran torsdag 11. mai 2017 Kl 18:30.

I 1921 hadde Tysfjord besøk av forskere fra Universitetet i Oslo som fotograferte, observerte, målte og sammenlignet den lulesamiske befolkningens ytre fysiske kjennetegn. Målet var å avklare befolkningens «rasemessige» identitet, opphav og forhistorie. Undersøkelsene var ledd i et landsomfattende raseantropologisk kartleggingsprosjekt og del av et stort og prestisjetung internasjonalt forskningsfelt. 

 

 

Barnehagen 2013 foto Dennis Jensen_472x315

Rabás virgge - Árran mánájgárdde

Åhtsåmmierre 21.05.17.

Árrana mánájgárdde Ájluovtan la avta-åssudak mánájgárdde 23 sajij sámegielak mánájda 0-6 jage gaskan. Mánájgárddejahkáj 2017/2018 åhtsåp jådediddjev 1 jahkevirgen ja pedagåvgålasj  jådediddjev 0,3 jahkevirgen. Åhtsåmmierre 21.05.17.

Duodjebagádallam Árranin moarm. 15-16 biejve 2017

Duodjeveiledning på Árran 15-16. mai 2017

Sying av sliehppá_400x266.jpgDuodjebagádallam Lilian Urheimajn mánnodagá ja dijstagá 15-16 biejve moarmesmánon 2017 duodjelanján Árranin
Duodjeveiledning med Lillian Urheim mandag og tirsdag 15-16 mai 2017 i duodjelokalene på Árran. 

Mánnodagá/mandag 15.05 kl 13-22
Dijstagá/tirsdag 16.05 kl 11-15

Gåvvå/Foto: Päivi Alanen

Giella Sami - SamiskGiella Norsk - NorwegianGiella English - Engelsk
8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no