+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

sommer-arran

Sommer Arran

utstilling

Fra utstillingen

vinter

Vinter Arran

kaffeOGvaffel

Mij bivddip káffabåddåj Árranij, dijstagá 25.4. kl 12.00 – 14.00

Giellahávsskudallam - biejvveguovddelin - boahtte dijstagá 25.4. Árranin

Duodjebagádallam Árranin (Skánndadahkam) Vuoratjismánno 2017

Ådå ájgge: Dijstagá 18.04.2017 kl 17-22, gasskavahko 19.04.2017 kl 11-20

Slieppha detalj.jpgSkánndahkam - åhpada gåktu minsstarav dagá ja gåktu galga vadjat gáptev allasit jali iehtjádijda. Miján la páhppára, dárbaha dåssju oabme lakanav jali ietjá gårrusav, skárjáv ja mihttimbáttev.


Ådå ájgge: dijstagá 18.04.2017, gasskavahko 19.04.2017 (åvdeduvvá hávddádime diehti duorastagá 20.04.)
Ájge: Gasskavahko 19.04.2017 kl 17-22, Duorastahka 20.04.2017 kl 11-20 (skánndadahkam kl 17.00 rájes)

Duodjebagádallam Lillian Urheimajn. Vuoratjismáno 2017 duodjelanján Árranin.

Til norsk versjon >>>

nordisk-samisk-samarbeid

Møte om Nordisk Samekonvensjon i auditoriet på Árran torsdag 20. april kl 9-12

Tjåhkanibme Nuorttarijkalasj Sámekonvensjåvnå birra duorastagá 20.4. kl 9-12

 

 

Giella Sami - SamiskGiella Norsk - NorwegianGiella English - Engelsk
8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no