+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Status - etablering av forskningsinstitutt pr. juli 08

Prosjektarbeidet er kommet godt igang og det er avviklet 3 møter i gruppa. Arbeidet med innhold og dokumentasjon vil ta noe lengre tid enn opprinnelig planlagt.
Den etablerte prosjektgruppa som skal utarbeide forslag til innhold for
et fremtidig forskningsinstitutt på Árran skulle opprinnelig ha lagt fram sitt forslag innen den 1. juni 2008.

Prosjektarbeidet er kommet godt igang og det er avviklet 3 møter i gruppa.
Arbeidet med innhold og dokumentasjon vil ta noe lengre tid enn opprinnelig planlagt. Det er tatt inn nye elementer i den reviderte milepelplanen som forutsetter fremleggelse for oppdragsgiver innen 1. november 2008.

I april besluttet utredningsgruppa at det skulle utarbeides en “tung historisk dokumentasjon” for utvikling i samisk språk, kultur, identitet og samfunnsliv fra 1750 og frem til idag. Denne utredningen vil være klar innen utløpet av uke 27. Videre vil utredningsarbeidet inneholde en del nye bidrag som ikke var planlagt i starten. Temaet internasjonalisering er blant annet ett av disse temaene som vil bli nærmere belyst. Likeså finansieringen av forskningsinstituttets drift vil kreve mer ressurser enn opprinnelig planlagt.

Neste møte i utredningsgruppa vil bli den 25. og 26. august 2008.
Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk