+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Árran lulesamisk senter er en av tre nominerte til Årets museum 2017

Stolt og glad

- Det er med stolthet og glede vi mottok nominasjonen til å bli kåret som Årets museum i Norge 2017. Det sier en glad direktør på Árran lulesamisk senter, Lars Andreassen.

I dag ble det kjent at Árran er en av tre nominerte til å bli kåret som Årets museum 2017. 

 

Arran museum sammensatt_360x360

Egen jury har nominert

En jury oppnevnt av Norges museumsforbund har nominert Árran lulesamisk senter sammen med Museene i Sør-Trøndelag og Nordnorsk Kunstmuseum til Årets museum 2017.

Begrunnelsen fra juryen er følgende:

"Árran – lulesamisk senter i Tysfjord er det lulesamiske kulturlivets pulserende hjerte. I et frodig kulturmiljø med samisk barnehage, språksenter og et mylder av aktiviteter dyrker museet kunnskapen, stoltheten og entusiasmen for lulesamenes kultur, historie og språk. Miljøet ved Árran museum har gjort en stor innsats for å hente samiske erfaringer frem i lyset, slik som fortellingen om grenselosene som hjalp folk til Sverige under krigen, og vist at de er en viktig del av vår felles historie. Og nå er museet i ferd med å utvide sine utstillingslokaler for å huse nyervervet kunst. Helt fra starten begynte Árran å dra veksler på personlige fortellinger i museets arbeid. De ansatte har bygget tillit i det lulesamiske miljøet og bidratt til at fortiede og vanskelige historier er kommet til overflaten. Ett prosjekt har tatt for seg erfaringene til queer og homofile samer, et annet de vonde overgrepshistoriene som har preget det lulesamiske samfunnet. Árran har vist at veien til stolthet og verdighet ikke er glemsel eller fortrengning, men å gå det vonde og skambelagte i møte med kunnskap, åpenhet og toleranse. 

Fakta om: Árran museum dokumenterer og samler gjenstander og tradisjonskunnskaper, forsker på og formidler kunnskapen om det samiske samfunn i lule- og pitesamisk område. Det årlige budsjettet er på 6 millioner kroner, og Árran har 4-5 faglig ansatte. Disse har i en årrekke arbeidet med tabubelagte og kontroversielle temaer, blant annet i BRUDD-nettverket. Árran er én av seks konsoliderte enheter underlagt Sametingets forvaltningsansvar."

 

Stor faglig ære

- Vi forstår det er på grunn av  vårt langvarige arbeid med å rette fokus på vanskelige og til dels skambelagte historier vi er nominert. Juryen sier det slik;  «Árran har vist at veien til stolthet og verdighet ikke er glemsel eller fortrengning, men å gå det vonde og skambelagte i møte med kunnskap, åpenhet og toleranse». Nominasjonen er derfor en stor faglig ære, vektlegger Andreassen.

 

Árran har over mange år lagt vekt på museets samfunnsrolle og har løftet fram temaer som fornorskning, undertrykking, rasisme. Temaer som samiske samfunn som er i permanente minoritetssituasjoner har levd med, og lever med den dag i dag. Gjennom å fokusere på vanskelige og tabubelagte forhold har vi løftet fram de som kanskje ellers ikke blir sett, de som sliter, manglende anerkjennelse for samfunnsinnsats, eller de som på grunn av sin legning må skjule hvem de er og hva de står for. Derfor har temaer som seksuelle overgrep, homofili, grenselosenes innsats sett i en samisk virkelighet vært et ansvar som vi har tatt inn over oss.

 

Dyktige ansatte

Det er først og fremst vår faglighet og våre dyktige ansatte som skal ha æren for denne nominasjonen. Det sier museumsleder Harrieth Aira.

- Selv om vi er et lite museum er det de museumsansattes mangeårige innsats og faglige dyktighet som har resultert i denne nominasjonen. Arbeid som ikke alltid har vært enkelt å håndtere og som i noen tilfeller også har vært kontroversielt. Men gjennom tro på, og trygg basis i den faglighet som vårt museum representerer og gjennom støtte fra ledelse og samarbeidspartnere har dette vært mulig. Det å bli nominert er en stor anerkjennelse i seg selv, og det skal vi alle ta til oss, og glede oss over. Vi gleder oss stort til å overvære prisutdelingen i Fredrikstad 30. mars. 

 

 

Pressemeldingen fra Norges museumsforbund kan du lese i sin helhet her: http://museumsforbundet.no/?p=13892.

Norges museumsforbund logo

Årets museum 2017 kåres på Det nasjonale museumsmøtet (Fredrikstad 29.-31. mars).

"Årets museum er en nasjonal museumspris som deles ut årlig i forbindelse med Det nasjonale museumsmøtet. Målet med prisen er å påskjønne godt museumsarbeid og å inspirere museer til innovativ og nyskapende virksomhet av høy kvalitet".

 

 

Kontakt Árran:

Direktør Lars Andreassen, e-postadresse: lma@arran.no, Telefon: 907 75 275

Museumsleder Harrieth Aira, e-postadresse: harrieth.aira@arran.no, Telefon: 990 47 356.

Language Sami - SamiskLanguage Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk
8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no