+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Studieopplegg om urfolk i et nordområdeperspektiv

Árran gjennomførte i 2007 prosjektet "Studieopplegg om urfolk i et nordområdeperspektiv". Det inneholdt å gjennomføre forelesninger for studentene ved Høgskolen i Bodøs studium Bachelor of Circumpolar Studies høsten 2007 og utvikle pensumlitteratur. Prosjektet er en del av Nordland fylkeskommunes nordområdestrategi og ble finansiert av fylkeskommunen og Sametinget.

Árrans sluttrapport fra prosjektet av 28.08. 2008 finner du her på norsk.
Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - Norwegian