+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Styrker urfolks kunnskap i nordområdene

Regjeringen fremmet sine fornyede nordområdestrategier 12.mars 2009 i Tromsø. - SamiNorth – Samiske institusjoners nordområdenettverk er glad for de tiltak som fremmes til utvikling av kunnskap for urfolk, uttaler nettverkets koordinator spesialrådgiver Sven-Roald Nystø ved Árran - lulesamisk senter i Tysfjord i en pressemelding. Pressemeldingen finner du nedenfor.

application/mswordPM 130309 57 KB
Language Sami - SamiskLanguage Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk

Projects

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no