+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Urfolk og ny politikk i Arktis

Nord-Norges Europakontor i Brussel, Belgia holdt et seminar 17.desember 2008 om utviklingen av en ny politikk for Arktis. Spesialrådgiver Sven-Roald Nystø innledet om urfolkenes deltakelse i denne politikkutviklingen. En oversikt over seminarprogrammet, deltakere og andre foredrag er å finne på kontorets nettside. Nystøs foredrag som kun er på engelsk er å finne her.

application/mswordBrussel 445 KB
Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk