+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Urfolk og styring i Arktis

Wilton Park i partnerskap med Utenriksdepartementet i Norge og med støtte fra Canadas internasjonale senter for Arktis, foresto 18.- 20.februar 2010 konferansen ”Nordområdene: Utfordringer og muligheter” i Stayning, Storbritannia. Der holdt Árrans spesialrådgiver Sven-Roald Nystø innlegget ”Governance in the Arctic – Sharing Best Practises – Indigenous Peoples”. Det omhandlet en kort oversikt over utviklingen av forholdet mellom samene og myndighetene i Norge, kommentarer til Ilullisat deklarasjonen av 28.mai 2008 inngått mellom (utenriks)ministre fra de fem arktiske kyststatene Canada, Danmark/Grønland, Norge, Russland og USA og fem prioriterte tilrådninger med sikte på en utvikling når det gjelder urfolksspørmål i Arktis.

Innlegget som er på engelsk finner du her.

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk