+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Bååstede banner_474x288

Åpning av museumsleder Harrieth Aira 08.06.2017

Buorisboahtem vuosádusrahpamij. Dát la Árrana giessevuosádus ja vuosádus la aj ájnas tiemá birra, Bååstede – mij la oarjjelsámegiellaj ja mij merkaj máhtsadibme. Miján li dán bále aj guosse Atlantar-ábe nuppet bieles, så dan diehti dålkkuduvvá ieŋŋils giellaj uddni.

Velkommen til utstillingsåpning. Dette er Árrans sommerutstilling og omhandler tema Bååstede, som betyr tilbakeføring på sørsamisk. Vi har i dag gjester fra andre siden av Atlanterhavet, av den grunn tolkes det i dag til engelsk, i stedet for norsk.

Dat vuosádus sjaddá dánná ålles giesev gitta bårggemáno 21. Bæjvváj. / Utstillingen står til 21. august.

kongen

Samisk kulturarv på vei hjem til egen forvaltning. 8. juni 2017 kl. 15.00

Utstillingen Bååstede tar for seg tilbakeleveringen av samisk kulturhistorisk materiale fra Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum i Oslo til de samiske museene i Norge. Innsamlingen av dette materialet for om lag 100-150 år siden skjedde i en tid da samene hadde liten eller ingen innflytelse på viktige politiske og samfunnsmessige forhold som berørte dem selv.

Program for åpningen: Åpning av museumsleder Harrieth Aira.  Sissel Mikkelsen, rådgiver i Sametinget; Bååstede-prosjektet. Kulturelt innslag.

Invitasjon_Bente-Geving-2017_2-korr

Utstillingen kan sees på Árran i perioden 2. februar - 16. mai 2017.

RINGEN er en dialog og en hyllest til kunstnerens samiske formødre med fotografier, lyd og installasjoner.  Tittelen på utstillingen refererer til ringen Bente Geving fikk fra sin mor, Margit Ellinor, som hadde slektsbakgrunn fra samebygda Sandnes i Sør-Varanger. Samtidig som utstillingen er en sammenveving av nye og eldre verk viser den til Gevings personlige historie som kan forstås som en sirkulær reise med ringen som symbol på vandringen over generasjoner og fortellinger som kan bidra til sammenheng og helhet. 

votter til utstilling

vises på Árran i tidsrommet 31.10. 16 til 14.01.17.

 

Vil du få med deg et foredrag av Erika Nordvall Falck? Klikk på linkenhttp://webcast-stage.seria.no/webcast/3263920

Gamle, vakre mønster og glade farger – votter som gjør oss i godt humør. Akkurat det vi trenger nå når vintermørket og kulden omgir oss. Etnolog og vottesamler, Erika Nordvall Falck, viser deler av sin samling, mer enn 100 strikkede votter vises på Árran i tidsrommet 31.10. 16 til 14.01.17. 

 

kunst heidi andersen

Utstillingen vises i perioden 26.09 – 27.10. 2016

Árran er glad for å kunne kunngjøre at Heidi Frich Andersen stiller ut på Árran. Mange av oss i Tysfjord har et nært forhold til henne som sokneprest og det er derfor spesielt spennende for å oss at hun våger å vise flere sider av seg selv, slik hun gjør i sine tegninger og maleri. Spesielt kommer hennes sarthet i forhold til menneskers lidelse og utfordringer ved å leve frem i hennes kunst. 

Andreas Mikkelsen Mineralløpet_408x253

På Tysfjord ASVO 9. og 10. september 2016

 

For 5. gang arrangerer Tysfjord ASVO Mineralløpet / Minerállaviehkam på Geologiens Dag den10.September 2016. Árran har bidratt i arrangementet helt fra starten i 2012.

Kursdeltakere registrerer kulturminner

Utstillingsåpning og seminar om stedsnavn mandag 29. august 2016 kl. 12.00.

Utstillingen synliggjøre de pitesamiske stedsnavnene i Salten-området. I utstillingen kan man lære mer om pitesamiske naturord, om stedsnavn som kulturminner og møtesteder.Utstillingen gir et godt innblikk i pitesamisk språk og kultur. Utstillingen blir på Árran til 19. september.

 

Magdalene Norman utstilling 2016

Museum Nord 8. juni 2016.

Utstillingen EVIGE ØYEBLIKK som skildrer fotografen Magdalene Norman (1877–1979), er åpnet i låven i Museum Nord/Tysfjord museum på Korsnes. Utstillingen kan sees gjennom sommeren.

hans ragnar mathisen

Jubileumsutstillingen vises på Árran i sommer.

Den kjente samiske kunstneren, Elle Hánsa/Hans Ragnar Mathisen fylte 70-år i 2015 og har jobbet som billedkunstner i 40 år. RiddoDuottarMuseat har i den forbindelse produsert en utstilling med kunst, litografi og tresnitt av Elle Hánsa fra sin kunstsamling. Utstillingen vises på Árran i sommer. 

Queering Sapmi utstillingsåpning 04022016_482x278

Utstillingen Queering Sápmi kan sees på Árran fra 04.02.2016.

Erlend Elias Bragstad var invitert til Árran for å åpne utstillingen Queering Sápmi, her sammen med museumsleder Harrieth Aira. Utstilingen forteller historiene til personer som utfordrer de tradisjonelle normene omkring kjønn, seksualitet og identitet.

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk
8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no