+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

vepsere på arran
Vepserne tilhører ett av urfolkene i Russland. Gjenstandsfunn fra 900 tallet viser at det har vært kontakt mellom folkegrupper i Russland og Tysfjord, og at denne kontakten også gjenspeiles i samiske stedsnavn i området.

vepsere på arran
Árran Julevsáme guovdásj – Lulesamisk senter har den 29. april 2009 inngått avtale med Det Karelske Vitenskapssenteret i Petrozavodsk og den karelske samfunnsorganisasjonen ”Kaiči”.

vepsere på arran

Forprosjekt mellom Árran og vepsere i Karelen.

Árran gjennomførte i 2008 et forstudie som ledd i et samarbeidsprogram mellom samer i Nordland og vepsere i Russland.

Dukketeater
Delegasjonen ankommer Bodø fredag 26. september og skal være her til onsdag 1. oktober. Detaljtert program følger her.

folkedans
Som et ledd i forberedelsene for samarbeid med vepsere i Karelen avla en delegasjon fra Árran og Nordland fylkeskommune et besøk i Karelen og Leningrad Oblast i begynnelsen av juni måned.
Árran tar sikte på å avlegge et besøk til Karelen i uke 17. Deretter inviteres en delegasjon fra vepsisk miljø til Árran. Etter dette vil vurdering av fremtidig samarbeid bli foretatt.

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk