+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

testamente
 NOK 50,-    
Læstadianske bilde Norsk

fra 1850 til andre verdenskrig

Forfatter: Kurt Tore Andersen Antall sider: 88 Språk: Norsk og Samisk Forlaget Báhko

 NOK 10    
CD omslag

CD av Lars Andreassen

 NOK 189.-    
Image-1[2]
 NOK 50.-    
B1999

Dutkam julevsáme guovlon Forskning i lulesamisk område

 NOK 60    
B2000
Læstádianissma - Tjuorvvo jienas sjadde giedjegij
Læstadianismen - Fra en ropende røst til en voksende blomst
 NOK 60    
B2003
Politihkka, láttaga ja identitehtta
Plitikk, multebær og identitet
 NOK 60    
B2004
Fuolkke, juolge ja stiebila - nuorran Sámen
Røtter, føtter og slagstøvler - om å være ung i Sábme
 NOK 60    
Bårjås06

Ulmutja, årudagá ja guhkesá... // Folk, hus og lange tanker...

Bårjås 2006 handler om folk (riktig nok to spesielle personer), og det handler om der folk bor. I tillegg handler det om språket folk bruker, både til å snakke og tenke med...
  NOK 90    
forsidebårjås07

Subttsasa, árvo ja boahtteájgge. /// Fortellinger, verdier og framtid.

Tidligere har hver utgivelse av Bårjås hatt nokså avgrensede tema. I år har det ikke blitt slik. Artiklene har likevel det til felles at de er fortellinger om verdier på ulike plan – både i fortid og framtid.
 NOK 90    
Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

Butikk

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no